Нлан-конспект проведення занять

 
 

Нлан-конспект проведення занять
“З А Т В Е Р Д Ж У Ю”
Заступник начальника ГУМВС України у Львівській області
полковник міліції
В.М. Струс
" " лютого 2008 року


ПЛАН – КОНСПЕКТ
проведення занять із особовим складом
УГБ ГУМВС України у Львівській області


Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»
від 22.06.2000 року
(Наказ МВС України № 133 від 09.02.2004 р.)

Львів 2008 рік

Тема: участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону

Мета заняття: ознайомити особовий склад УГБ ГУМВСУ у Львівській області щодо участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону.

Кількість годин: 1 год. (лекція – 0,5 год., семінар-0,5 год.)

Місце проведення: зал засідань ГУМВС України у Львівській області.

Література: Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22.06.2000 року, Наказ МВС України №133 від 09.02.2004 „Про затвердження інструкції з організації роботи органів внутрішніх справ України щодо забезпечення взаємодії з населенням та громадськими формуванями по охороні громадського порядку”

Закон складається з 8 розділів та 21 статті. У ньому чітко визначено порядок створення та діяльності громадських формувань у забезпеченні охорони громадського порядку та державного кордону, встановлено порядок членства у цих формуваннях, обов’язки і права їх членів, застосування ними заходів фізичного впливу та спеціальних засобів щодо правопорушників при виконанні покладених завдань з охорони громадського порядку, визначено перелік обов’язків державних органів та органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів щодо сприяння цим формуванням, а також передбачені правові гарантії, соціальний захист та заходи заохочення і стягнення, які можуть бути застосовані до членів громадських формувань, забезпечення їх діяльності.
Громадські формування з охорони громадського порядку можуть створюватися на засадах громадської самодіяльності у вигляді зведених загонів громадських формувань, спеціалізованих загонів (груп) сприяння міліції, асоціацій громадських формувань тощо.
Координацію діяльності громадських формувань здійснюють місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, а повсякденна (оперативна) діяльність спрямовується і контролюється відповідними органами внутрішніх справ.
ГФ на мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою одержання прибутку.
Вони створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян згідно рішення зборів (конференцій) громадян і повинна складатися не менше ніж 10 осіб (стаття 4).
Формування діє на основі положення (статуту), яке приймається на зборах і погоджується з керівництвом відповідного територіального органу внутрішніх справ, а також виконавчого органу ради, на території якого воно буде діяти.
Положення (статут) формування повинен в собі містити дані:
1) назву, мету, завдання громадського формування та його юридичну адресу;
2) відомості про структуру формування і територію, в межах якої воно провадитиме свою діяльність;
3) визначення порядку створення та діяльності керівних і виконавчих органів (штабів, координаційних рад, правлінь тощо), їх повноважень;
4) умови і порядок прийняття громадян до ГФ і вибуття з нього;
5) джерела надходження та порядок використання коштів та іншого майна ГФ;
6) статутні права та обов’язки членів ГФ;
7) порядок відшкодування витрат за використання приватного автомото транспорту або у разі збитків майну члена ГФ під час виконання ним своїх обов’язків;
8) порядок внесення змін і доповнень до положення (статуту);
9) порядок припинення діяльності ГФ і вирішення питань пов’язаних з його ліквідацією.
У положенні (статуті) можуть бути передбачені інші норми, які стосуються особливостей створення і діяльності ГФ.
Якщо статутні документи суперечать чинному законодавству, то у реєстрації формування може бути відмовлено (стаття 7).
Після реєстрації положення (статуту) формування набирає статусу юридичної особи, має рахунок в установі банку, печатку з власним найменуванням, штамп і інші необхідні реквізити. Воно також відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном формування, від свого імені набуває майнові та немайнові права та обов’язки, виступає позивачем у суді, арбітражному суді.
Членами формування можуть бути громадяни України, які досягли 18-ти річного віку, які виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання. Приймати участь в охороні громадського порядку члени формування можуть після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в ОВС і одержанні в органі місцевого самоврядування посвідчення члена формування та нарукавної пов’язки.
Членами формувань не можуть бути особи, які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не знята або не погашена у встановленому законом порядку, та раніше засуджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм і наркоманію, визнані у судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними (стаття 12).
Члени формування під час виконання своїх обов’язків з охорони громадського порядку спільно з працівниками органів внутрішніх справ мають право застосовувати заходи фізичного впливу, власні або видані формуванням спеціальні засоби самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії громадянам та юридичним особам визначений положенням, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року № 706 та наказом МВС України № 642 від 18.10.1993 року.
Членам формування забороняється використання холодної та вогнепальної зброї, в тому числі мисливської, яка згідно з чинним законодавством перебуває в їх особистому користуванні.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, посадові особи цих органів, керівники підприємств, установ, організацій у межах своєї компетенції, а також громадяни сприяють громадським формуванням в охороні громадського порядку.
Місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування спільно з ОВС організовують діяльність громадських формувань шляхом залучення їх членів до проведення патрулювання та інших спільних заходів, залучення їх до правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями.
Правові гарантії та соціальний захист членів формування регламентується статтею 17 Закону. В ній, зокрема, сказано – злісна непокора членові формування, а також його образа та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на нього обов’язків, тягнуть за собою відповідальність згідно з законом (ст.185 КУпАП).
Члени громадського формування заохочуються органами внутрішніх справ, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом оголошення подяки, видачі цінного подарунка чи грошової винагороди. Крім того підприємства, установи, організації за поданням керівних органів формувань можуть надавати членам цих об’єднань пільгові путівки до санаторію або будинку відпочинку, додаткову оплачувану відпустку до 5 днів за рахунок власних коштів. За особливі заслуги при виконанні свого громадського обов’язку члени формування відзначаються в установленому порядку державними нагородами.
До членів ГФ також застосовуються стягнення за рішенням загальних зборів або керівного виконавчого органу – стягнення у вигляді попередження, догани, виключення з членів ГФ.
Щодо забезпечення діяльності ГФ з ОГП, то органи місцевого самоврядування та місцеві держадміністрації вирішують питання щодо надання їм службових приміщень, необхідного інвентаря та засобів зв’язку. Службові приміщення надаються у місячний термін після їх реєстрації.
ОВС у разі потреби можуть надавати на договірних засадах громадським формуванням на термін їх чергування або проведення цільових заходів мобільні радіотехнічні та спеціальні засоби, інші предмети екіпіровки нарядів.
Контроль за діяльністю ГФ з ОГП здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у порядку, встановленому законом.

20 грудня 2000 року постановою № 1872 Кабінету Міністрів України затверджено Типовий статут громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, в якому дано описи зразків бланка посвідчення та нарукавної пов’язки члена такого формування.

Бланк посвідчення члена ГФ являє собою картку розміром 74 х 105 мм із закругленими кутами. На лицьовому боці посвідчення посередині надруковано слово “ПОСВІДЧЕННЯ”, а нижче - слова “Пред’явник цього посвідчення наділений правами та обов’язками, передбаченими Законом України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”. Надпис робиться літерами жовтого кольору на синьому фоні.
На зворотньому боці посвідчення зазначається орган місцевого самоврядування, що його видав, № посвідчення, П.І.П. пред’явника, дата видачі і термін дії посвідчення, а також відводиться місце для фотокартки особи, якій воно оформляється. На зворотньому боці посвідчення надписи робляться синім кольором на жовтому фоні.
Достовірність записів у посвідченні засвідчується підписом посадової особи та мастиковою печаткою органу, що його видав.
Для захисту внесеної до посвідчення інформації може використовуватися прозора плівка для холодного або гарячого ламінування.


Старший інспектор сектору по РН та ГФ
ВДІМ УГБ ГУМВС України у Львівській області
майор міліції Красій В.С.


Создан 22 мар 2010  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником