ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ 'ВАРТА' м.ДРОГОБИЧ

 
Контакты
E-Mail

ПІДСТАВА: 1.Закон України від 22.06.2000 N 1835-III «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».
2. Статут від 25.12.2003 р. №336 громадського формування з охорони громадського порядку в м. Дрогобичі «ВАРТА».


Громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому Законі України " Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин (далі - громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону).


Права громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Для виконання завдань, визначених у цьому Законі, громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону та їх члени мають право:
1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону разом з працівниками міліції, військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, а в сільській місцевості - самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ чи
підрозділу Державної прикордонної служби України;
2) вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів;
3) представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах;
4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:
ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;
надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та у сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів;
охорону природи і пам'яток історії та культури;
забезпечення безпеки дорожнього руху;
5) вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню;
6) підтримувати зв'язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.


ШТАБ ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ З ОГП "ВАРТА" В М.ДРОГОБИЧІ
Начальник штабу ГФ - М.Летнянчин, капітан 2 рангу запасу, ветеран Збройних Сил України
Заступник начальника штабу ГФ - Я.Янушевич, підполковник запасу, ветеран органів МВС України
Заступник начальника штабу ГФ - Ю.Шаповалов, полковник запасу, ветеран Збройних Сил України


Юридична адреса - Львівська область, м.Дрогобич, вул. Мазепи,3, тел.2-05-84, 3-56-11

Взаємодію штабу ГФ «ВАРТА» з Дрогобицьким МВ ГУ МВС України у Львівській області здійснює помічник начальника МВ ГУ МВС України  по взаємодії з громадськістю  Наталія Куцій.